Atenció al públic:

08:00 - 18:30

C/ Garcilaso, 36

08201 Sabadell

93 725 13 64

vedrunacarmesabadell@vedruna.cat

Una mica d’història

L'HISTÒRIA DE L'ESCOLA DEL CARME

Les carmelites arriben a Sabadell

Al 1854 l’Ajuntament de Sabadell demana que les Carmelites es facin càrrec de la Casa Caritat (l’edifici que estava a l’actual Plaça Marcet). En aquell temps tan sols era Casa Caritat, i al venir la Germanes es va afegir l’Hospital i l’Escola gratuïta.

La Casa de Beneficència es va inaugurar el 25 de març de 1854. Vingueren a encarregar-se’n quatre Germanes Terciàries del Carme del convent de Vic.

El conveni el van constituir tres parts: les Carmelites, l’Ajuntament i la Junta de Beneficiència. Per una banda hi havia la germana Veneranda Font en representació de la fundadora Joaquima de Vedruna, que estava impossibilitada (va morir el 28 d’agost de 1854).

Per part de l’Ajuntament de Sabadell hi havia l’alcalde Pere Turull i els regidors Joaquím Casanovas i Josep Durán i Sorts, i la Junta de Beneficència va estar representada pels senyors Feliu Vilarrubias, Agustí Durán i Joan Sallarés. Com a Superiora va ser escollida Magdalena Torrents de Sant Albert, i la van acompanyar les germanes Eulàlia Font del Salvador, Maria Noguera del Salvador i Carme Casals de la Santíssima Trinitat.

La creació de l'escola Vedruna del Carme

El nombre d’alumnes anava creixent fins arribar a més de quatre-centes. Aleshores es quan es van trobar amb la necessitat de traslladar les classes en un altre edifici, l’actual edifici del carrer Garcilaso. Després de cinquanta-un anys, les germanes cessaren la seva responsabilitat de l’Hospital – Casa de Beneficència i van establir l’Escola del Carme en l’actual edifici el 30 de novembre de 1905 . L’edifici és d’estil modernista senzill, construït l’any 1905 sota la direcció de l’arquitecte Bernardo Pejoan. Al llarg dels anys, s’ha anat modificant i ampliant segons les noves necessitats.

El projecte educatiu Vedruna promou la formació integral dels alumnes d’acord amb el concepte cristià de la persona i els prepara per participar activament en la transformació i millora de la societat. Es tracta de formar persones amb valors. L’Escola és capdavantera en la normalització de la Llengua Catalana, té establerta la coeducació des de 1978 i des de 1985 participa en el projecte d’integració d’alumnes amb necessitats educatives especials.

Actualment a Sabadell, les germanes Carmelites-Vedrunes estan establertes en dos centres: l’escola del Carme del carrer Garcilaso i el Col·legi La Immaculada de Les Termes. Ambdós centres són continuadors de l’esperit de Joaquima que es caracteritza per ser una forma de viure assentada en el compromís, el respecte, el treball, la llibertat, l’espiritualitat i la responsabilitat.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website