Atenció al públic:

08:00 - 18:30

C/ Garcilaso, 36

08201 Sabadell

93 725 13 64

vedrunacarmesabadell@vedruna.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Els més grans

L’etapa consta d’un currículum comú per a tots els alumnes de primer a tercer curs, format per unes matèries comunes i unes matèries optatives que s’ofereixen anualment segons els interessos i les capacitats dels alumnes de cada curs. Incorporem les noves tecnologies i aprofundim les competències pròpies d’alumnes del segle XXI: noves tecnologies, plurilingüisme i sostenibilitat.

Potenciar un aprenentatge significatiu a partir del treball competencial, l’aprenentatge vivencial i el treball en valors.

Afavorir el treball competencial fonamentat en models pedagògics que impulsin el treball cooperatiu, el treball per projectes o tots aquells models centrats en l’alumne i a partir dels quals s’exposin a situacions reals o aplicables a la vida quotidiana.

Facilitar contextos que ajudin a identificar-se amb persones i actituds diferents a la pròpia, que els involucrin en tasques de voluntariat o d’aprenentatge servei i acompanyats d’un treball en educació emocional.

Promoure la responsabilitat en el desenvolupament de tasques, a l’aula i al centre, en el seu procés d’aprenentatge.

Connectar amb les necessitats i les motivacions dels alumnes fent-los participar en la presa de decisions: «Les emocions són part integral de l’aprenentatge».

Mantenir sempre una actitud optimista, positiva, de col·laboració i de respecte pel treball dels alumnes. No sempre tenim la raó.

Ser acompanyants dels alumnes en el seu projecte acadèmic, però també vital, basat en el reforç positiu, amb paraules i gestos.

Fomentar la participació de les famílies en activitats acadèmiques i extraacadèmiques (tallers, xerrades…) i obrir canals de participació perquè s’involucrin en la presa de decisions.

Presentar objectius que siguin entenedors i adaptables, compartits i coneguts pel professor, per l’alumne i per les famílies.

Utilitzar metodologies on l’alumne adquireixi gradualment la màxima autonomia i responsabilitat.

Donar importància a la feina ben feta durant el procés d’aprenentatge i en l’assoliment dels objectius.

Impulsar l’autoavaluació i la coavaluació com a afavoridores de l’autonomia i la responsabilitat en el procés d’aprenentatge.

Consolidar un aprenentatge competencial que impliqui un correcte equilibri entre els continguts i els procediments.

Ampliar el temps on els alumnes «aprenen fent»: fent-se preguntes, buscant respostes, dialogant i debatent, experimentant, imaginant, creant, dissenyant, fabricant impregnats de la cultura maker, cultivant, escrivint, investigant, comunicant, presentant i publicant els resultats…

Augmentar les activitats d’aprenentatge que impliquin treball en equip. Continuar impulsant el treball cooperatiu i col·laboratiu entre alumnes de la mateixa classe, amb alumnes d’etapes diferents…

Prioritzar l’avaluació continuada amb uns objectius clars i unes estratègies d’avaluació coherents, atenent la diversitat i respectant el ritme del procés d’aprenentatge.

Ensenyar a utilitzar els entorns virtuals i les xarxes socials per compartir, difondre i comunicar el coneixement.

Actuar críticament i responsable en l’ús de les tecnologies, considerant aspectes ètics, legals, de sostenibilitat i d’identitat digital.

Aconseguir que els alumnes es comuniquin en anglès a nivell avançat i en una altra o més llengües estrangeres.

Promoure activitats on els alumnes tinguin contacte directe amb el medi.

Fer descobrir el coneixement de la vida i l’obra de Joaquima de Vedruna com una opció al servei de les persones.

Oferir espais i temps de reflexió, d’interioritat i de cerca de la transcendència als alumnes d’una manera oberta i plural.

Impulsar l’ús del català com a llengua vehicular a l’escola.

Fer que els alumnes se sentin arrelats a l’entorn, mitjançant les festes, les tradicions del poble, del barri o de la ciutat.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website